Thursday 2 July 2020

Swan family controls traffic in DenmarkSvaner stopper trafikken.
Svanefamilie har slået sig ned på gaden på Christianshavn.
De får lov til at ligge lige så længe de har lyst, også med politibeskyttelse.

A family of swans take a break from the traffic - in the middle of the road on Christianshavn, Copenhagen. They're not in a hurry, so of course they get a police escort! And all is well that ends well. This is original and refreshing. Amazing beautiful animals are these.

In Denmark, most people speak the Danish language. German is recognised as an official regional language in the Nord-Schleswig region that borders Germany, where it is spoken by 23,000 people, about 0.4% of the 5.2m Danish population. The Kingdom of Denmark has only one official language: Danish. Danish is the national language of the Danish people. However, there are several minority languages spoken, namely Faroese, German, and Greenlandic. A large majority (about 86%) of Danes also speak English as a second language. It is mandatory for Danish students to learn from the first grade in the public elementary schools (Danish: folkeskole).

Translation to Danish:

I Danmark taler de fleste dansk. Tysk er anerkendt som et officielt regionalt sprog i Nord-Schleswig-regionen, der grænser op til Tyskland, hvor det tales af 23.000 mennesker, ca. 0,4% af den 5,2 mio danske befolkning. Kongeriget Danmark har kun et officielt sprog: dansk. Dansk er det danske folks nationale sprog. Der tales imidlertid flere mindretalssprog, nemlig færøsk, tysk og grønlandsk. Et stort flertal (ca. 86%) af danskene taler også engelsk som andresprog. Det er obligatorisk for danske studerende at lære fra første klasse i de offentlige folkeskoler (dansk: folkeskole).

No comments:

Post a Comment